top of page

Întrebări și răspunsuri legate de implementarea noii legislații din Grecia privind ambarcațiunile


Întrebare:

Taxa TEPAI (Taxa pentru ambarcatiuni de agrement) se aplică începând cu 02.04.2019. La ce se referă termenul de zece zile, până la 11.04.2019?

Răspuns:

Se referă la:

(a) Plata TEPAI pentru luna aprilie, pentru navele aflate în apele teritoriale grecești la 02.04.2019;

(b) Plata TEPAI pentru anul 2019 (luni aprilie-decembrie), pentru navele care se află în apele teritoriale grecești la 02.04.2019. Dacă selectați această opțiune, este posibil să primiți o reducere de 10%.

Trebuie remarcat că, în cazul în care partea responsabilă de plată optează să plătească numai TEPAI pentru luna aprilie - mai mare decât cea a întregului an 2019 -, dar nava rămâne în apele teritoriale grecești timp de mai multe luni, TEPAI se plătește pentru în fiecare lună de ședere în apele grecești (înainte de începutul fiecărei luni) sau de mai multe luni pe rând. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos.


Vezi si ultimele modificari cu privire la termenul de aplicare. https://www.facebook.com/cruisingassociation/posts/2641053479257391


 


Întrebare:

Ce se plătește pentru navele care intră în apele teritoriale grecești după 02.04.2019?

Răspuns:

O astfel de navă ar trebui să plătească cel puțin TEPAI pentru luna aprilie. Taxa se plătește înainte de intrarea navei în apele grecești sau la intrare cel târziu.

Ulterior, astfel de nave trebuie să plătească TEPAI pentru fiecare lună de ședere în apele teritoriale grecești, fie lunar (înainte de începerea lunii); sau pentru mai multe luni la un moment dat. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos.


 

Întrebare:

Va fi o reducere de 10%, în cazul în care fac o plată forfetară, pentru toate lunile rămase din 2019?

Răspuns:

Da. În cursul primului an de punere în aplicare (2019), o reducere de 10% se aplică taxei, pentru plățile forfetare, numai dacă se efectuează astfel de plăți:

(a) până la 11.04.2019 pentru navele aflate deja în apele teritoriale elene;

(b) până la data de 30.04.2019 pentru navele care intră în apele teritoriale grecești până la acea dată și, în orice caz, cel târziu la data intrării lor în această lună.

(c) până la 30.04.2019, indiferent de data la care nava va intra în apele teritoriale grecești pentru anul 2019 (de exemplu pentru navele care intră în apele teritoriale grecești în mai 2019, se poate obține o reducere de 10%, cu condiția ca plata TEPAI pentru anul 2019 se face până la 30.04.2019).


 

Întrebare:

Dacă nava mea este deja în apele teritoriale grecești pe 02.04.2019, cum ar trebui să completez câmp "Data intrării în apele teritoriale grecești?

Răspuns:

Data 02.04.2019.


 

Întrebare:

Dacă plătesc TEPAI pentru toate restul lunii 2019 și se aplică o reducere de 10%, sunt de asemenea eligibil pentru reducerea de 20% pentru ancorarea navei mele în porturile grecești în aceeași perioadă (aprilie 2019 - decembrie 2019)?

Răspuns:

Nu. Discountul de 20% pentru ancorarea unei nave în porturile grecești se aplică numai în cazul staționării anuale și o plată forfetară (sau plata în avans) a TEPAI pentru întregul an. Pe parcursul primului an de punere în aplicare (2019), nu se prevede această reducere, pentru perioada cuprinsă între aprilie 2019 și decembrie 2019.


 

Întrebare:

Începând cu 02.04.2019, nava mea este supusă confiscării; sau a fost dezafectată; sau este la un Starea "neutilizată" (imobilitate); sau a fost clasificată ca fiind tradițională. Este TEPAI încă datorată acelei nave?

Răspuns:

Nu, sunteți scutit, cu condiția ca procedura aplicabilă să fi fost în mod corespunzător

urmată pentru astfel de cazuri.


 

Întrebare:

Cine este răspunzător pentru plata TEPAI?

Răspuns:

(a)În cazul navelor de agrement și al navelor de croazieră profesională zilnică, proprietarul sau operatorul navei sau reprezentantul lor legal.

(b) În cazul navelor de agrement private, proprietarul navei sau titularul sau utilizatorul.

Persoanele de mai sus sunt răspunzătoare în mod solidar pentru plata integrală a TEPAI, precum și pentru eventualele amenzi.


 

Întrebare:

Dețin 40% din o navă, care este responsabilă pentru plata către TEPAI. Pot plăti TEPAI?

Răspuns:

Da, indiferent de procentul de proprietate.


 

Întrebare:

Ce nave sunt supuse TEPAI?

Răspuns:

(a) Nave private de agrement (barci cu motor sau bărci cu motor), cu o lungime totală mai mare de 7 metri, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau înscrise în Registrul navelor (VEMS).

Cu alte cuvinte, singurele condiții care trebuie examinate în privința plății TEPAI sunt următoarele:

(a) nava trebuie să fie în proprietate privată, nu una profesională; (b) nava trebuie să aibă o lungime totală de peste 7 metri; și (c) nava trebuie să fie o barcă cu pânze sau o barcă cu motor (nu o barcă cu vâsle).

Navele cu capital privat care îndeplinesc cerințele de mai sus sunt supuse plății TEPAI, indiferent de alte caracteristici sau elemente, de drapelul lor; de statul membru; dacă aparțin altui stat care nu este membru UE); indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau incluse în Registrul navelor (VEMS); indifferent de materialul lor de construcție; puterea lor, etc.

(b) Nave profesionale de agrement, adică nave exploatate profesional, închiriate în întregime, în conformitate cu prevederile Legii 4256/2014 (OG 92A) sunt supuse TEPAI

În consecință, navele profesionale exploatate în conformitate cu alte dispoziții de drept intern (de exemplu, Regulile generale ale porturilor) nu sunt supuse plății TEPAI.

(c) nave de croazieră profesionale de zi cu zi, adică nave exploatate profesional în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Legea 4256/2014 (OG 92A).

În mod similar, navele profesionale exploatate în conformitate cu alte dispoziții de drept intern (de exemplu, regulamentele generale privind porturile) nu sunt supuse plății TEPAI.

(d) nave de agrement, clasificate ca profesioniste/comerciale care se supun legilor aplicabile într-o altă țară.


 

Întrebare:

Când este o navă scutită de plata TEPAI?

Răspuns:

Navele sunt scutite de plata TEPAI atât timp cât sunt confiscate; clasificate ca nave tradiționale; dezafectat sau se află în stare de "neutilizare" (imobilitate) certificată de Autoritatea portuară.


 

Întrebare:

Este plata TEPAI datorată de o navă de agrement în apele teritoriale grecești, atunci când această navă a fost clasificată ca profesionistă/comercială de legile aplicabile într-o altă țară, și nu dispozițiilor Legii 4256/2014 (OG 92A)?

Răspuns:

Da. Ca și în cazul altor nave, plata TEPAI depinde de lungimea totală a navei respective și a lunilor de navigație în apele teritoriale grecești. În plus, se poate solicita o reducere pentru plata unei sume forfetare sau a unei plăți în avans a TEPAI anuale sau în cazul în care nava este ancorată în porturile grecești pe parcursul întregului an (dacă, bineînțeles, este îndeplinită cerința privind lungimea totală).

Dimpotrivă, reducerea aplicabilă pentru utilizarea profesională exclusivă a unei nave nu se aplică, cu condiția să nu fi fost clasificată ca nava de agrement profesională în temeiul Legii 4256/2014. În scopul plății TEPAI, selectați "navă de agrement privată" în aplicația eTEPAI.


 

Întrebare:

Lungimea totală a navei mele este de 6 metri. Este supusă plății TEPAI?

Răspuns:

Numai navele cu o lungime totală mai mare de 7 metri sunt supuse unei astfel de plăți, indiferent dacă acestea sunt proprietate privată, nave profesionale de agrement sau nave de croazieră profesionistă.


 

Întrebare:

Lungimea totală a navei mele este de 9 metri și este exploatată profesional sub rezerva altor dispoziții decât cele din Legea 4256/2014 (OG 92A), de ex. Regulile generale ale portului, nr. 38. Este această navă supusă plății TEPAI?

Răspuns:

Nu. Această navă nu este nici o navă de agrement privată; nici profesionist

nava de agrement, așa cum se prevede în Legea 4256/2014; nici o croazieră de turism zilnic nava, așa cum se prevede în Legea 4256/2014.


 

Întrebare:

Care sunt informațiile avute în vedere pentru calculul TEPAI pentru nava mea?

Răspuns:

(a) lungimea totală a navei (până la două zecimale), conform certificatului de înmatriculare sau a certificatului de siguranță sau a certificatului de inspecție generală sau a certificatului de măsurare sau a licenței pentru efectuarea călătoriilor pentru ambarcațiuni neprofesionale și

(b) Valoarea aplicabilă a TEPAI, în funcție de lungimea totală a navei. Consultați tabelul de mai jos:

Între 7.00m și 8.00m (inclusiv)


€ 16/lunar

Peste 8.00m până la 10.00m (inclusiv)


€ 25/lunar

Peste 10.00m până la 12.00m (inclusiv)


€ 33/lunar

Peste 12.00 m


€ 8 pe fiecare metru/lunar


 


Întrebare:

Ar fi trebuit să plătesc deja TEPAI, înainte de a fi emis Documentul de trafic (DEKPA al navei mele?

Răspuns:

Da, pentru a elibera sau atesta un document de trafic al ambarcațiunilor de agrement (DEKPA), trebuie să plătiti cel puțin TEPAI pentru luna în care formularul este emis sau atestat.


 


Multumim lui Cristi Tivig (Antilia Sailing) pentru informare.


Pentru întrebări sau nelămuriri nu ezitați să ne contactați la office@bluewaterclub.ro

997 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page