top of page

Întrebări și răspunsuri legate de implementarea noii legislații din Grecia privind ambarcațiunile


Întrebare:

Taxa TEPAI (Taxa pentru ambarcatiuni de agrement) se aplică începând cu 02.04.2019. La ce se referă termenul de zece zile, până la 11.04.2019?

Răspuns:

Se referă la:

(a) Plata TEPAI pentru luna aprilie, pentru navele aflate în apele teritoriale grecești la 02.04.2019;

(b) Plata TEPAI pentru anul 2019 (luni aprilie-decembrie), pentru navele care se află în apele teritoriale grecești la 02.04.2019. Dacă selectați această opțiune, este posibil să primiți o reducere de 10%.

Trebuie remarcat că, în cazul în care partea responsabilă de plată optează să plătească numai TEPAI pentru luna aprilie - mai mare decât cea a întregului an 2019 -, dar nava rămâne în apele teritoriale grecești timp de mai multe luni, TEPAI se plătește pentru în fiecare lună de ședere în apele grecești (înainte de începutul fiecărei luni) sau de mai multe luni pe rând. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos.


Vezi si ultimele modificari cu privire la termenul de aplicare. https://www.facebook.com/cruisingassociation/posts/2641053479257391


 


Întrebare:

Ce se plătește pentru navele care intră în apele teritoriale grecești după 02.04.2019?

Răspuns:

O astfel de navă ar trebui să plătească cel puțin TEPAI pentru luna aprilie. Taxa se plătește înainte de intrarea navei în apele grecești sau la intrare cel târziu.

Ulterior, astfel de nave trebuie să plătească TEPAI pentru fiecare lună de ședere în apele teritoriale grecești, fie lunar (înainte de începerea lunii); sau pentru mai multe luni la un moment dat. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos.


 

Întrebare:

Va fi o reducere de 10%, în cazul în care fac o plată forfetară, pentru toate lunile rămase din 2019?

Răspuns:

Da. În cursul primului an de punere în aplicare (2019), o reducere de 10% se aplică taxei, pentru plățile forfetare, numai dacă se efectuează astfel de plăți:

(a) până la 11.04.2019 pentru navele aflate deja în apele teritoriale elene;

(b) până la data de 30.04.2019 pentru navele care intră în apele teritoriale grecești până la acea dată și, în orice caz, cel târziu la data intrării lor în această lună.

(c) până la 30.04.2019, indiferent de data la care nava va intra în apele teritoriale grecești pentru anul 2019 (de exemplu pentru navele care intră în apele teritoriale grecești în mai 2019, se poate obține o reducere de 10%, cu condiția ca plata TEPAI pentru anul 2019 se face până la 30.04.2019).


 

Întrebare:

Dacă nava mea este deja în apele teritoriale grecești pe 02.04.2019, cum ar trebui să completez câmp "Data intrării în apele teritoriale grecești?

Răspuns:

Data 02.04.2019.


 

Întrebare:

Dacă plătesc TEPAI pentru toate restul lunii 2019 și se aplică o reducere de 10%, sunt de asemenea eligibil pentru reducerea de 20% pentru ancorarea navei mele în porturile grecești în aceeași perioadă (aprilie 2019 - decembrie 2019)?

Răspuns:

Nu. Discountul de 20% pentru ancorarea unei nave în porturile grecești se aplică numai în cazul staționării anuale și o plată forfetară (sau plata în avans) a TEPAI pentru întregul an. Pe parcursul primului an de punere în aplicare (2019), nu se prevede această reducere, pentru perioada cuprinsă între aprilie 2019 și decembrie 2019.


 

Întrebare:

Începând cu 02.04.2019, nava mea este supusă confiscării; sau a fost dezafectată; sau este la un Starea "neutilizată" (imobilitate); sau a fost clasificată ca fiind tradițională. Este TEPAI încă datorată acelei nave?

Răspuns:

Nu, sunteți scutit, cu condiția ca procedura aplicabilă să fi fost în mod corespunzător

urmată pentru astfel de cazuri.


 

Întrebare:

Cine este răspunzător pentru plata TEPAI?

Răspuns:

(a)În cazul navelor de agrement și al navelor de croazieră profesională zilnică, proprietarul sau operatorul navei sau reprezentantul lor legal.

(b) În cazul navelor de agrement private, proprietarul navei sau titularul sau utilizatorul.

Persoanele de mai sus sunt răspunzătoare în mod solidar pentru plata integrală a TEPAI, precum și pentru eventualele amenzi.